Mogelijk overleg kabinet met sociale partners

 

Spanningen in de polder

Vooral het CDA, en vervolgens ook de ChristenUnie, hebben het kabinet opgeroepen tot een voorjaarsoverleg met vakbonden en werkgeversorganisaties. Asscher zei dat hij de sociale partners zal vragen of ze zo’n overleg willen. ”Zo daar behoefte aan is, zal het kabinet daar aantreden met een stevige delegatie.”

Het overleg zal wat het CDA betreft gaan over de ”spanningen in de polder”, twee jaar nadat het kabinet met de sociale partners een omvangrijk akkoord sloot. Ook de gevolgen van Asschers nieuwe Wet Werk en Zekerheid (de ‘flexwet’) voor uitzendkrachten en freelancers moeten in het voorjaarsoverleg aan de orde komen.

”Wij zien een uitnodiging tegemoet”, aldus de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland over een eventueel voorjaarsoverleg. Ook voorzitter Ton Heerts van vakbond FNV liet in reactie weten een uitnodiging af te wachten.

Minimumjeugdloon

CNV-voorzitter Maurice Limmen zei dat zo’n overleg dan wel ergens over moet gaan. ”Het moet geen rituele dans worden voor de bühne.” Een onderwerp dat zeker aan de orde moet komen, is ”hoe we de verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen tegengaan”. ”Want die zorgt er nu voor dat niet alleen banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt maar ook banen voor de middenklasse worden uitgehold”, aldus Limmen.

Asscher zei verder in de Kamer dat hij voor Prinsjesdag met een notitie komt over het wettelijk minimumjeugdloon, waarover de laatste tijd de discussie is opgelaaid. Vooral FNV voert campagne voor een verhoging van dit loon voor werkende jongeren tot 23 jaar. Jongeren van achttien verdienen nu vaak maar de helft van jongeren van 23, voor het zelfde werk. Asscher zei in zijn notitie onder meer te zullen kijken naar de effecten van een verhoging en naar vergelijkbare situaties in het buitenland. In Duitsland, bijvoorbeeld, is het minimumjeugdloon al verhoogd.

terug