Mogelijk onjuiste aanslagen Vpb bij gebruik functionele valuta

Bron: Belastingdienst

Aanslagen vennootschapsbelasting (Vpb) over boekjaren vóór 2016 waarbij aangifte is gedaan in een andere valuta dan euro’s, kunnen relatief kleine onjuistheden bevatten, dat meldt de Belastingdienst. Tot 2016 werd deze functionele valuta tegen een gemiddelde maandkoers omgerekend naar de euro. Vanaf 2016 is de regelgeving gewijzigd en gebeurt dit tegen de meer nauwkeurige gemiddelde dagkoers.

Fout in automatisering

Het automatiseringssysteem van de Belastingdienst is hierop aangepast en gebruikt nu ook de gemiddelde dagkoers. Het systeem doet dit echter, ten onrechte, ook voor boekjaren vóór 2016. Omdat de gemiddelde dagkoers wat kan afwijken van de gemiddelde maandkoers, kunnen hierdoor onjuiste aanslagen ontstaan. Het verschil kan in het nadeel of voordeel van uw klant zijn.

Probleem oplossen

De Belastingdienst geeft aan er alles aan te doen om dit probleem op te lossen. Als een verkeerde aanslag is opgelegd in het nadeel van uw klant, dan probeert de Belastingdienst dit zoveel mogelijk te herstellen. Heeft uw klant toch een onjuiste aanslag vennootschapsbelasting ontvangen? Neem dan contact op met zijn klantcoördinator of met de BelastingTelefoon.

terug