MKB steunt motie uitzondering op inhoudingenverbod

Bron: MKB-Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen de motie van Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) waarin wordt bepleit dat voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven een uitzondering wordt gemaakt op het inhoudingenverbod.

Geen verrekeningen meer

De Wet Aanpak Schijnconstructies, die per 1 januari 2016 ingaat, regelt dat er geen verrekeningen meer mogen plaatsvinden op het wettelijk minimumloon. Dat is nu nog wel mogelijk. Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) heeft hiervoor een motie ingediend waarin wordt bepleit dat voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven een uitzondering wordt gemaakt op dit inhoudingenverbod. Daarmee wordt bijvoorbeeld de problematiek van onverzekerd zijn en van wanbetaling van de zorgpremie tegengegaan.

Steun

MKB-Nederland en VNO-NCW, samen met ABU, Zorgverzekeraars Nederland en Cedris, stellen dat er uitzonderingen gemaakt moeten worden op dit verbod. Dit moet voorkomen dat werknemers betalingsachterstanden oplopen met bijvoorbeeld huisvestigingskosten en hun zorgpremie.

Einde aan uitbuiting

Minister Asscher van Sociale Zaken wil met de Wet Aanpak Schijnconstructies dat er een einde komt aan schrijnende incidenten als uitbuiting. Dat moet onder meer bewerkstelligd worden met een inhoudingenverbod op het minimumloon. De wet biedt nu de mogelijkheid om bij Algemene Maatregel van bestuur (AMvB) uitzonderingen toe te staan op het inhoudingenverbod, maar het is tot dusver onduidelijk wat er wordt opgenomen in deze AMvB.

terug