Ministeries bedenken tien oplossingen voor problemen zzp’ers

Bron: ANP en Rijksoverheid

Partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet kunnen zich buigen over een reeks voorstellen om beter onderscheid te maken tussen zzp’ers en werknemers. Ambtenaren van vier betrokken ministeries hebben tien oplossingen bedacht voor de onduidelijkheid die nu nog bestaat. Ze laten de keuze daartussen aan een volgend kabinet.

Misgelopen opdrachten

Sinds de vervanging van de VAR voor de wet DBA is er onrust bij zzp’ers en opdrachtgevers. Zelfstandigen geven aan dat ze drie keer meer opdrachten mislopen omdat opdrachtgevers vreesden voor problemen met de fiscus. Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) stelde daarop Kamervragen aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Wiebes heeft de Belastingdienst verzocht te onderzoeken of op basis van de btw-aangiften over 2016 en eerdere jaren over dit onderwerp conclusies zijn te trekken. ‘Zoals ik in de genoemde rapportage heb aangegeven, tonen de cijfers (kort samengevat) een toename aan van de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016, waarbij uiteraard de kanttekening geldt dat het gaat om totaalcijfers en dat voor individuele zzp’ers wel sprake kan zijn van een omzetdaling’, schrijft de bewindsman.

Tien oplossingen

Daarnaast besloot staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de wet in ieder geval tot eind dit jaar niet langer te handhaven, in afwachting van een oplossing. De ambtenaren stellen tien oplossingen voor, waarvan een nieuw kabinet er ook een paar kan kiezen. Zo kan het kabinet beter omschrijven wanneer een zzp’er eigenlijk werknemer is en wanneer dat juist zeker niet het geval is. Opdrachtgevers zouden ook baat kunnen hebben bij een internetvragenlijst waaruit blijkt of ze hun zzp’er in dienst zouden moeten nemen. Verder kunnen bepaalde groepen werkenden worden aangemerkt als werknemer of juist als zelfstandige. Geen van de voorstellen lost alle problemen op, waarschuwen de ambtenaren.

Regelgeving dienstbetrekking

De ambtenaren raden af de omschrijving van een dienstbetrekking in het Burgerlijk Wetboek aan te passen, zoals Wiebes afgelopen najaar opperde. Het is al genoeg de regelgeving die daarvan is afgeleid te veranderen en dat is veel minder ingrijpend.

Wiebes heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de herijking van de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. De staatssecretaris verwacht de resultaten voor het zomerreces aan de Tweede Kamer en de informateur te kunnen overhandigen zodat het meegenomen kan worden bij de formatie van een kabinet.

terug