Minder gebruik kinderopvang door hoge kosten

 

De laatste jaren maken minder mensen gebruik van kinderopvang. De belangrijkste reden zijn de kosten. Ook werkloosheid van een van de ouders is een belangrijk argument om minder een beroep te doen op kinderopvang. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau maandag in een rapport.

Moeders werken minder

De afname begon in 2012. Naast de kosten en werkloosheid van een van de ouders werken sindsdien ouders ook minder uren buitenshuis. Moeders die eind 2011 gebruik maakten van kinderopvang, werken nu gemiddeld 1,6 uur minder dan destijds. Ook de arbeidsduur van de vaders nam iets af.

Stop toeslag

In 2011 kregen 120.000 nieuwe kinderen een kinderopvangtoeslag voor dagopvang. 2 jaar later was dat afgenomen tot 94.000. Bij de buitenschoolse opvang ging dat aantal terug van 91.000 naar 76.000 ‘nieuwe’ kinderen. Tegelijkertijd nam de uitstroom toe. In 2011 werd de toeslag beëindigd van 116.000 kinderen met dagopvang en van 83.000 kinderen met buitenschoolse opvang. Een jaar later stroomden respectievelijk 133.000 en 98.000 kinderen uit.

Vooral negatief over de kosten zijn ouders die nu minder kinderopvangtoeslag krijgen dan voorheen, te maken hebben gehad met gestegen kosten per uur opvang, ouders die moeilijk rond kunnen komen en ouders van wie het huishoudinkomen is gedaald of vrezen daar in de toekomst mee te maken te krijgen.

Aan het onderzoek ‘Krimp in de kinderopvang. Ouders over kinderopvang en werk’ deden 4600 ouders mee.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug