‘Meester in de rechten is niet voldoende voor de toekomst’

Bron: Switch naar advieskantoor

Fiscalisten en accountants moeten zich ontwikkelen in de kracht van emotie en het slimme onbewuste. De huidige samenleving biedt enorm veel informatie met een enorme snelheid, alles controleren is geen optie meer.

Zomaar een vacaturetekst:

 • Een afgeronde opleiding mr. Fiscaal Recht, drs. Fiscale Economie of FB (MB) 
 • Kennis van en ervaring met klantenkring MKB+/DGA 
 • Minimaal 3-4 jaar relevante fiscale werkervaring 
 • Teamspeler die goed zelfstandig kan 

“Deze kwaliteiten zijn niet meer voldoende voor de belastingadviseur van de toekomst,” aldus Jan Wietsma op het congres Switch naar Advieskantoor 2013. De beroepsgroep die juist uitspringt in ordelijkheid en ratio moet gaan sturen op emotie. Einstein wordt erbij gehaald om de adviseurs wat uit te lokken:

 • “Wie nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd.”
 • “Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.”

Wat brengt de toekomst?
Het Visiedocument NBA over “de MKB‐accountant in 2020’ zet de veranderde omgeving van de accountant op een rij. Bij de demografische ontwikkelingen zien we ontgroening en vergrijzing en door de globalisering zien we meer exportkansen, maar ook buitenlandse concurrentie en outsourcing naar lage loonlanden. Steeds meer zaken worden dan ook geregeld op internationaal niveau. Zoals Europese belastingregelgeving.

Externe factoren en interne trends, die kansen bieden voor de toekomst:

 • Groeiende advieskansen in pensioen en overname
  Puur demografisch kan je stellen dat het advies over pensioen en vermogensbeheer de komende jaren gaat toenemen door de vergrijzing. Ook kan je stellen dat overname een belangrijker onderwerp wordt naarmate je klantenbestand ouder wordt.
 • Snel de juiste informatie
  Klanten krijgen steeds meer behoefte aan real time informatie, managementrapportages en tussentijdse analyses. De accountant komt hierdoor dichterbij de bedrijfsprocessen. Digitalisering in deze processen behoeft controle en regie: een kans voor de accountant.
 • Internationaal actieve klanten
  Accountants met internationaal actieve klanten zal over voldoende kennis moeten bezitten om zinvol advies te kunnen geven. Naast fiscale vraagstukken kan het gaan over informatiebeveiliging, het opzetten van controlesystemen of arbeidsomstandigheden. Een kans voor specialisatie of noodzaak om contact te zoeken met een buitenlands kantorennetwerk voor buitenlandse vestigingen.
 • MVO
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en duurzaamheid staan volop in de publieke belangstelling. De accountant heeft kennis van een gecontroleerde verslaggeving.

Besluiten nemen
Het aanbod van informatie is met de komst van internet zodanig gegroeid dat je nooit meer alles kan lezen. Hierdoor zoeken we onbewust andere manieren om onze beslissingen te maken. Onderzoek wijst uit dat mensen de afgelopen jaren steeds minder rationeel worden en steeds meer op basis van emotie besluiten maken:

  2011 2005 1995
Rationeel 35 50 70
Emotioneel 65 50 30

Bron: Great To Cool (2011), Rene Boender

Van ratio naar emotie en gevoel
Een andere opstelling van de accountant in de toekomst is nodig om de emotionele klik met de ondernemer aan te gaan of te behouden. Ondernemers gaan hun beslissingen anders nemen, ze gaan minder op zoek naar financieel voordeel (ratio). Rust en zekerheid (emotie) kan hen meer waard zijn.

Verwachtingskloven tussen de adviseur en ondernemer

 • Hoeveel % van de ondernemers denkt dat hij ‘gepakt’ wordt als hij een onjuiste aangifte indient?

o   80% – 90%

 • Hoeveel % van de financials denkt dat een ondernemer ‘gepakt’ wordt als hij een onjuiste aangifte indient?

o   30%

De ondernemer acht de kans om gepakt te worden dus drie keer zo hoog. Dit verschil geeft aan dat de ondernemer andere emoties voelt dan de adviseur. Is het de taak van adviseurs hen op ratio te wijzen? Een goede adviseur luistert van belang is voor de ondernemer. Een verschuiving van het vak voor de intermediair: van de ondernemer wijzen op fiscaal voordeel naar het bieden van fiscale zekerheid.

Te koop fiscale zekerheid, met extra aandacht
“In onze moderne samenleving is samenwerking de sleutel om te komen tot kwaliteit. In productieprocessen is het belangrijk dat voortbrengingsketens optimaal op elkaar zijn afgestemd om snelle doorlooptijden, lage kosten en een goede kwaliteit te waarborgen.” Deze quote verwacht u wellicht uit een managementboek, maar deze quote komt uit de visie over Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst.

Doordat de ondernemer de pakkans van de fiscus hoger acht en zij meer waarde hechten aan fiscale zekerheid, beleeft de ondernemer Horizontale toezicht anders dan de ‘op gelijk beluste fiscalist’, die bereid is te vechten in procedures.

De kracht van verbeelding
Horizontaal Toezicht vraagt een nieuwe manier van denken van adviseurs: meer verbeelding. Maar als je kijkt naar de gemiddelde belastingadviseur is dat een vakman, niet één die op school uitsprong in creatieve vakken of innovatieve ideeën. Kan je van iemand die zich prettig voelt bij ‘ordelijkheid in vastlegging’ of ‘cijfers verwerken’, verwachten om nieuwe vormen van kijken en denken te ontwikkelen?

Belastingadviseur van de toekomst
Dit betekent dat de adviseur van de toekomst goed moet kijken naar zijn positionering en dienstenpakket. Zelfstandige professionals die samenwerken en elkaar een opdracht gunnen.

Termen die in 2016 bij een personeelsadvertentie staan:

 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Co‐creatie
 • Neuro‐accounting
 • Analyseren
 • Context
 • Verbinden
 • Coach

Relaties beginnen bij aandacht
Relatiemanagement tussen de adviseur en ondernemer begint bij aandacht, zonder opdringerig te zijn. Het gevoel van vrije keuze en het kunnen moeten bij beide partijen aanwezig zijn, daarmee besluit je of het bij je past naar jouw normen en waarden. Iets wat bij je past kan je begrijpen en de regie over nemen, anders snap je het niet en vind je dat de ander een andere taal spreekt. Meer zitten op procesaansturing voor een beter gevoel en daarmee resultaat.

Meer op de relatie sturen betekent ook dat de adviseur zelfkennis nodig heeft. Scholing en opleiding om in zichzelf te investeren, net als in een product. Investeringen in het merk ‘ik”.

Dit kennisdocument is gebaseerd op een sessie van de Switch naar advieskantoor 2013.

Praktijkdag: ‘De switch naar advieskantoor’
Wilt u de omslag maken naar een advieskantoor? Kom dan dinsdag 18 november naar het Postillion in Utrecht. Dan organiseert Nextens voor de 2e keer de succesvolle Praktijkdag: ‘De switch naar advieskantoor’

Speciaal voor alle belastingadviseurs, accountants en boekhouders die zich meer willen richten op advieswerk, ondersteund het programma alle aspecten van het ‘switchen’ naar advieskantoor.

 • U ontvangt praktische tips om beter in te kunnen spelen op advieskansen
 • U krijgt concrete voorbeelden van ondernemers die de switch al hebben gemaakt
 • U krijgt handvatten om nieuwe verdienmodellen op te stellen

Datum en Locatie: 18 november 2014 – Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Tijd: 13.00u tot 21.00u (incl. diner)

Uw investering: vroegboekprijs €399,-* | standaard prijs €449,-
Een complete dag: Een gevarieerd programma verzorgd door ervaren sprekers. Inclusief onbeperkt koffie/thee en fris en tijdens het vragenvuur een borrel en lekkere snack. De dag wordt afgesloten met een 3-gangen diner.

Aantal PE-punten: 5 PE-punten (NBA) + 5 RB-punten.

Bekijk de workshops op de praktijkdag: ‘De switch naar advieskantoor’>

terug