Meeste vragen aangifte IB 2016 over aftrekposten en woning

Bron: Rijksoverheid

Het grootste deel van de vragen die de Belastingdienst gedurende de eerste weken van de aangifte inkomstenbelasting 2016 heeft ontvangen, gaan over de eigen woning: vragen over de hypotheek en aftrekbare kosten bij de koop van een eigen woning. Daarnaast hebben mensen met name vragen over welke zorgkosten en studiekosten kunnen worden afgetrokken.

Soort vragen

De Belastingdienst monitort dagelijks over welke onderwerpen veel vragen binnen komen via bijvoorbeeld Twitter en de Belastingtelefoon. In reactie hierop bekijkt de dienst nogmaals kritisch naar de teksten in het aangifteprogramma en op de website en worden deze waar nodig aangepast.

Op zoek naar antwoord

De fiscus merkt dat mensen de antwoorden op hun vragen ook vaak vinden op de aangiftechecklist op de website van de Belastingdienst. Daarnaast verstuurt de Belastingdienst tweets over onderwerpen die veel vragen oproepen. De Belastingtelefoon ontving sinds 1 maart 454.651 telefoontjes over de aangifte en betalingen. Op Twitter en Facebook waren dat 3500 vragen. Dit zijn er minder dan dezelfde periode vorig jaar.

4,5 miljoen aangiften binnen

Tot nu toe heeft de Belastingdienst circa 4,5 miljoen aangiften ontvangen. Het merendeel komt via het online aangifte programma binnen, ongeveer 266.000 mensen deden aangifte via de App Aangifte 2016. Mensen die aangifte inkomstenbelasting 2016 moeten doen hebben hiervoor nog tot 1 mei de tijd. Als zij voor 1 april aangifte doen, krijgen zij gegarandeerd voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.

terug