Meer export oldtimers

Bron: FD

Oldtimers worden steeds meer geëxporteerd. In 2013 werden ongeveer 12.000 oldtimers over de grens verkocht, aldus het FD.

Belasting

De toenemende export heeft te maken met de verhoogde belastingen. Auto’s tussen de 25 en 40 jaar oud worden sinds 1 januari ook belast met de motorrijtuigenbelasting. Volgens het FD worden voornamelijk diesel en lpg-auto’s zwaarder belast.

Faillissementen

Volgens het FD steeg tot en met november het aantal faillissementen tot 223, een stijging van 14% op jaarbasis. Het aantal oldtimers dat van de weg werd gehaald, steeg met 1,1%.

Garagehouders maken gebruik van de nieuwe belastingmaatregel door oldtimers bij de RDW voor een ombouwkeuring aan te bieden. Zo werden lpg-installaties bijvoorbeeld verruild voor een standaard benzinetoevoer, aldus het FD.

Kabinet

Deze belastingmaatregel moet het kabinet 123 miljoen euro per jaar opleveren. Het is echter de vraag of dit zal worden gerealiseerd. Volgens het FD zullen veel diesel- en lpg-auto’s namelijk verdwijnen of worden omgebouwd.

terug