Meer aandacht verantwoord belastingbeleid

Bron: VBDO

Beursgenoteerde bedrijven hebben steeds meer aandacht voor verantwoord belastingbeleid. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) stelt vast dat 45% van de onderzochte bedrijven op dit punt MVO-beleid heeft geformuleerd. Dat staat in contrast met cijfers van vorig jaar. Toen was dit nog maar bij 16% van de bedrijven het geval.

Grote stappen verantwoord belastingbeleid

De VBDO heeft het afgelopen jaar op aandeelhoudersvergaderingen, en schriftelijk, vragen gesteld aan 64 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Verantwoord belastingbeleid is dit jaar een van de hoofdthema’s die de VBDO aan de orde stelt. Steeds meer bedrijven pikken het thema verantwoord belastingbeleid op. ‘Er worden op dit punt grote stappen gemaakt. We zien dat het aantal bedrijven met een verantwoord belastingbeleid bijna is verdrievoudigd’, aldus VBDO directeur Giuseppe van der Helm. ‘Dat neemt niet weg dat meer dan de helft van de bedrijven nog stappen moeten zetten.’

Belastingen als duurzame investering

De meeste bedrijven zeggen zich te houden aan nationale en internationale regelgeving inzake belastingafdrachten. Maar die volgen, volgens de VBDO, niet de geest van de wet. Van der Helm: ‘Het gaat er juist om dat bedrijven meer doen dan alleen maar de letter van de wet naleven. Belastingbeleid moet onderdeel zijn van het MVO-beleid. Belastingen moeten geen inkomstenbron op zichzelf zijn, maar een duurzame investering in de ontwikkeling van het land waar een bedrijf actief is.’

Belang van country-by-country reporting

De VBDP hamert ook dit jaar op het belang van country-by-country reporting. ‘Door per land te rapporteren over de belastingafdracht in relatie tot omzet, winst en het aantal werknemers, krijgen we beter zicht op de invulling van het belastingbeleid,’ legt Van der Helm uit. Een veel gehoord argument van bedrijven om niet aan country-by-country reporting te doen is de concurrentiegevoeligheid van de informatie. Ook wordt gesproken van een te grote administratieve last. VBDO is echter van mening dat belasting de meest rechtstreekse bijdrage is die een bedrijf levert aan de welvaart van een land.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug