Lokale inspecteurs mogen geen belastingdeals met multinationals meer sluiten

Bron: NOS

Belastingdeals met internationale bedrijven en organisaties mogen in de toekomst alleen nog worden gesloten door een speciaal team van de Belastingdienst. Lokale inspecteurs verliezen de bevoegdheid om zulke deals te sluiten, zo schrijft de NOS.

Fouten

Het besluit om een speciaal team van de Belastingdienst te deals met multinationals te laten sluiten, is genomen door staatssecretaris Snel van Financiën. Hij wil de maatregel per 1 januari 2019 invoeren nadat uit onderzoek is gebleken dat bij het maken van dergelijke ‘rulings’ in 78 gevallen één of meer fouten zijn gemaakt, met name door lokale inspecteurs.

Procter & Gamble

Het genoemde onderzoek werd ingesteld nadat in november bekend werd dat de Belastingdienst fouten had gemaakt bij afspraken met de Amerikaanse multinational Procter & Gamble. Snel kondigde toen een onderzoek aan naar in totaal 4462 gemaakte rulings.

Rulingteam

De gevonden fouten hadden in 72 gevallen betrekking op procedurele fouten door lokale inspecteurs, die de gemaakte afspraken niet eerst voorlegden aan het zogeheten ‘rulingteam’ van specialisten. In 6 gevallen werd de gemaakte fout veroorzaakt door het team van specialisten.

Belastingafspraken

Snel heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij wil vasthouden aan het maken van belastingafspraken met buitenlandse bedrijven. Wel wil de staatssecretaris bekijken in hoeverre het in alle situaties nog steeds passend is om vooraf afspraken te maken over de hoeveelheid te betalen belasting.

Minder rulings

Overigens neemt het aantal rulings af. In 2016 werden er nog 708 verzoeken ingediend om een belastingdeal te sluiten. In 2017 waren dit er 514. Volgens de staatssecretaris komt dit doordat de gemaakte afspraken tegenwoordig worden gedeeld met de belastingdienst in het buitenland.

 

terug