Lagere WW-sectorpremie in 2016

 

Door het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen in 2015 naar verwachting af tot 420.000. In 2016 daalt het aantal WW-uitkeringen verder naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkeringen van 6,9 miljard euro in 2014 naar 6,2 miljard euro in 2016.

Herstel onder meer in sectoren bouw en zakelijke dienstverlening

Het herstel is duidelijk zichtbaar in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel. In andere sectoren, zoals de zorg en de financiële dienstverlening gaan er banen verloren en stijgen de WW-lasten.

Per saldo lagere WW-sectorpremie

Per saldo daalt de WW-sectorpremie voor werkgevers in 2016. De lastendekkende sectorpremie bedraagt volgend jaar 1,77 procent. Dat is 0,39 procentpunt lager dan de gemiddelde sectorpremie van dit jaar.

terug