Lagere sectorpremies door afname WW-uitkeringen

Bron: UWV

De gemiddelde sectorpremie neemt af door de daling van het aantal WW-uitkeringen. Dit staat in de Nota Premievaststelling Sectorfondsen 2017 die vandaag door het UWV is gepubliceerd. De afname van het aantal WW-uitkeringen heeft positieve gevolgen voor veel werkgevers, die volgend jaar een lagere sectorpremie betalen.

Lagere sectorpremie

Het grootste deel van de sectorpremie wordt gebruikt om de kosten voor de WW-uitkeringen te dekken. De daling van het aantal WW-uitkeringen pakt daarom gunstig uit voor het merendeel van de sectoren. Werkgevers uit veertig sectoren betalen volgend jaar een lagere sectorpremie. Voor negentien sectoren gaat de premie echter stijgen.

Verschillende sectoren

De sectoren die door de aantrekkende economie met de grootste premiedaling, van 1,77% dit jaar naar 1,36% in 2017, te maken krijgen zijn de sectoren Schildersbedrijf, Steenhouwersbedrijf en Meubel & Orgelbouwindustrie. De sector Grootwinkelbedrijf kan komend jaar de sterkste premiestijging tegemoet zien. De faillissementen van een aantal grote werkgevers leiden tot meer WW-lasten in 2016 dan vorig jaar voorzien.

Definitieve premies

Jaarlijks publiceert het UWV een nota met de sectorpremies voor het komende jaar. Het UWV heeft de premienota aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. De minister zal de definitieve premies binnenkort bekendmaken via een publicatie in de Staatscourant.

terug