Laatste mogelijkheid ANBI’s voor doorgeven internetadres

 

ANBI’s moeten voor 1 juli 2014 alsnog hun internetadres aan de Belastingdienst doorgeven. De Belastingdienst stuurt deze week een brief naar de ongeveer 2.500 algemeen nut beogende instellingen.

Gegevens publiceren

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI’s; zij moeten onder andere een aantal gegevens via het internet publiceren:

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
  Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

“De meeste instellingen hebben hun internetadres al aan ons doorgegeven, maar nog niet alle ANBI’s hebben dat gedaan. Deze groep ontvangt van ons een brief met een laatste oproep,” aldus de Belastingdienst.

Geeft een ANBI haar internetadres niet door?

Als een ANBI haar internetadres niet voor 1 juli aan de Belastingdienst doorgeeft, trekken zij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status in. Daardoor kunnen de instellingen niet meer gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

terug