Laagste aantal faillissementen na 2000

Bron: CBS

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In augustus zijn 39 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau in deze eeuw, zo merkte het statistiekbureau daarbij op.

Meeste faillissementen

In augustus zijn 258 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. De handel telde 67 faillissementen en heeft daarmee de meeste faillissementen in augustus. Die sector hoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Dalende trend

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Daarna stokte de dalende trend. Vanaf juli daalt het aantal faillissementen weer. In augustus werd het laagste aantal bereikt sinds 2001.

terug