KPMG: Middenbedrijf geeft gevoerde kabinetsbeleid een ruime voldoende

Bron: KPMG

Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen tevreden over het beleid dat het kabinet het afgelopen jaar heeft gevoerd. De bedrijven hebben vooral waardering voor de wijze waarop het kabinet is omgegaan met het beheer van de overheidsfinanciën en het terugdringen van het begrotingstekort. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesfirma KPMG.

KPMG miljoenenboete

Overheidstekort teruggedrongen

Bedrijven zijn het meest te spreken over het beheer van de overheidsfinanciën en het terugdringen van het overheidstekort (51%), de investeringen in de infrastructuur en de bereikbaarheid (47,1%) en de aandacht voor veiligheid en terrorisme (26,7%). Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de mate waarin Nederlandse middelgrote en kleine ondernemingen het kabinetsbeleid in het afgelopen jaar waarderen. Minder dan 40% van de onderzochte bedrijven geeft echter aan het huidige kabinet een volgende regeerperiode te gunnen.

Ontevreden over toegang tot financiering

De ondernemers zijn het minst te spreken over de toegang tot financiering en kredietverlening (4,8%) en over de hervorming van de financiële sector (8,7%). Daarnaast zijn ze niet tevreden over de hervorming van de arbeidsmarkt, de vermindering van de administratieve lasten en de regelgeving. Ook als het gaat om de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen zijn de ondernemers duidelijk minder tevreden. Slechts 36% van de onderzochte bedrijven vindt dat het beleid van het kabinet heeft bijgedragen aan de verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie.

Groene groei meer stimuleren

Om de houdbaarheid van de economische groei op de lange termijn op peil te houden wil het kabinet dat bedrijven ‘groener’ gaan groeien, het milieu minder belasten en efficiënter omgaan met energie, water en grondstoffen. Uit het onderzoek van KPMG blijkt echter dat de Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven sneller willen bewegen als het gaat om verduurzaming en vergroening van de economie dan de overheid op dit moment kan bijbenen.

Zo zou de overheid de werkelijke kosten van CO2-uitstoot kunnen gaan beprijzen. Het schrappen van subsidies die nu worden verstrekt aan zowel duurzame als niet-duurzame energie zou de overheid daarbij een flinke besparing kunnen opleveren.

Daarnaast zouden groene investeringen meer moeten worden beloond met belastingvoordeeltjes. Daarmee zouden tegelijk nieuwe investeringsmogelijkheden worden gecreëerd voor bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

terug