Koolmees presenteert plannen voor Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Bron: Rijksoverheid

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd die het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het plan is om deze maatregelen op te nemen in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Vaste baan

In de afgelopen jaren is het aantal flexwerkers fors gestegen. Ongeveer 70% van deze flexwerkers wil graag een vaste baan, maar volgens veel werkgevers staan sommige huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg. Daarom komt Koolmees nu met een aantal plannen die de problemen moeten oplossen.

Optelsom

Eén van de belangrijkste maatregelen is dat werkgevers een extra mogelijkheid krijgen om een werknemer te ontslaan. Momenteel zijn er acht ontslaggronden (zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen of frequent verzuim) en kan een medewerker alleen worden ontslagen als volledig aan één van deze ontslaggronden wordt voldaan. Koolmees wil invoeren dat ontslag ook mogelijk wordt als er sprake van een optelsom. Wel krijgt de werknemer dan een hogere transitievergoeding (ontslagvergoeding).

Eerste werkdag

Verder wil Koolmees dat werknemers vanaf hun eerste werkdag recht krijgen op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Momenteel krijgt een medewerker deze vergoeding pas als hij minimaal twee jaar in dienst is geweest. Daartegenover staat dat de minister de opbouw van de transitievergoeding wil verlagen bij lange dienstverbanden. Ook komt er voor kleine werkgevers een regeling om de transitievergoeding te compenseren als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen.

Proeftijd

Een andere opmerkelijke maatregel is de verlenging van de proeftijd voor vaste contracten naar 5 maanden (dit is nu 2 maanden). Verder valt op dat Koolmees de aanscherping van de ketenbepaling deels wil terugdraaien. Nu is het mogelijk om maximaal 3 opeenvolgende tijdelijke contracten in 2 jaar aan te gaan. Deze termijn wordt verruimd naar 3 jaar. Ook moet het bij seizoenswerk mogelijk worden om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten te verkorten van 6 naar 3 maanden.

Payroll

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen in de plannen van minister Koolmees dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen. Daarnaast wil Koolmees maatregelen nemen om de verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen, onder meer door vast te leggen dat een werknemer minstens 4 dagen van tevoren moet worden opgeroepen. Wel kan deze termijn bij cao worden verkort tot 1 dag.

WW-premie

Tot slot wil de minister de WW-premie voor werkgevers voordeliger maken als zij een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

Commentaar

De plannen van de minister met de arbeidsmarkt gaan nu in internetconsultatie, zodat iedereen er commentaar op kan leveren. Dit kan tot 7 mei 2018. Koolmees wil de wet nog voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.