Klijnsma: meeste pensioenpremies wel omlaag

Bron: ANP

Voor het ,,leeuwendeel” van de Nederlanders gaan de pensioenpremies dit jaar wel omlaag. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken zei dat woensdag in de Tweede Kamer. Ze reageerde op een onderzoek van Het Financieele Dagblad waaruit blijkt dat veel bedrijfstakpensioenfondsen geen lagere premies hanteren.

Klijnsma wees erop dat de grote fondsen, zoals het ABP, dat wel doen. Daar zijn de meeste werknemers bij aangesloten. Over het complete beeld geeft toezichthouder De Nederlandsche Bank voor eind volgende maand duidelijkheid. Klijnsma beloofde ,,de vinger aan de pols” te houden.

Beloftes niet waarmaken

Het kabinet gaat ervan uit dat de premies fors zullen dalen omdat door nieuwe wetgeving ook het bedrag verlaagd is dat jaarlijks voor pensioen opzij gelegd mag worden. PVV, CDA, SP en 50PLUS, die tegen die wet stemden, verwijten het kabinet dat het zijn beloftes over premiedaling niet waarmaakt.

Volgens PVV-Kamerlid Barry Madlener hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA, en de bevriende oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP, zich schuldig gemaakt aan ,,volksverlakkerij”.

Achter de broek

Mochten er pensioenfondsen zijn die hun premies niet verlagen, dan kan het kabinet daar niets tegen ondernemen. De premies worden vastgesteld door de fondsen zelf, die bestuurd worden door vakbonden en werkgevers. Maar Klijnsma wees erop dat deelnemers van pensioenfondsen inspraak hebben en de fondsbesturen dus achter de broek kunnen zitten om de premies wel te verlagen.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Aken
Het is jammer dat de meeste pensioenpremies wel omlaag gaan; uiteraard bij het overheidspensioenfonds ABP! Het is uiterst spijtig dat de meeste jongeren geen echte interesse hebben in hun toekomstig pensioen, omdat het nog zover weg is. Kijk wat er nu gebeurt bij de pensioenen voor ouderen: alle zekerheden worden door het huidige kabinet in korte tijd om zeep geholpen. De maatregel om de AOW-premie af te bouwen en gelijktijdig de IB te verhogen met een zelfde percentage heeft nu effect op het inkomen van gepensioneerden, maar later eveneens op de pensioenen van de huidige jongeren. De premie moet niet omlaag, maar juist omhoog! Het budgetprobleem van de overheid moet anders worden opgelost!
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug