‘Kantoren moeten andere standaarden hanteren voor audits bij het mkb’

Bron: NBA

Als audit- en accountantskantoren ook in de toekomst relevant willen blijven, moeten zij meer gedifferentieerde diensten aanbieden.

Dat zei Dan Brännström, secretaris-generaal van het Institute for the Accountancy Profession in Sweden (FAR), in zijn toespraak tijdens de jaarlijkse conferentie van DFK International – een organisatie van onafhankelijke kantoren en bedrijfsadviseurs. “Veel kantoren zijn lang succesvol geweest met traditionele businessmodellen, maar de tijd is nu rijp om die modellen te herzien en modernere diensten aan te bieden en nieuwe services te ontwikkelen”, aldus Brännström.

Brännström wees op een studie die de FAR twee jaar geleden heeft gedaan naar de toekomst van het beroep, waaruit bleek dat kantoren hun diensten meer moeten differentiëren door andere diensten aan het mkb te bieden dan aan grote, complexe financiële entiteiten. De Nordic Federation of Public Accountants heeft nu in samenwerking met andere instituten in de regio een nieuwe auditstandaard gemaakt voor het mkb, de Standard for Audits of Smaller Entities (SASE).

“De standaard is principle based. In plaats van dat de auditor te horen krijgt hoe hij de audit uit moet voeren, bepaalt de auditor dit zelf op basis van zijn professionele kennis. De audit moet vooral naar risico’s kijken en moet procedures bevatten die een rapport opleveren dat hetzelfde niveau van assurance haalt als een ISA-audit”, zei Brännström. Volgens Martin Sharp van DFK International is er wereldwijd belangstelling voor SASE, ondanks dat de standaard momenteel vooral van toepassing is op Scandinavische bedrijven. Brännström gelooft dat de standaard snel uitgerold kan worden naar landen buiten Scandinavië.

terug