Kans op pensioenverlaging bij ABP groeit

Bron: ANP

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is afgelopen maand verder verslechterd. Het grootste pensioenfonds van Nederland zag zijn dekkingsgraad in juli de kritische grens bereiken, waardoor de kans is gegroeid dat de uitkeringen volgend jaar worden verlaagd.

Kritische grens

De dekkingsgraad van het ABP bedroeg eind juli 89,9%, tegen 90,6% een maand eerder. Daarmee staat de graadmeter voor de mogelijkheden van het fonds om aan zijn toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen op de kritische grens van circa 90%. De dekkingsgraad van het ABP werd afgelopen maand vooruitgeholpen door goede rendementen op beleggingen. Dit bood echter onvoldoende tegenwicht aan de bijzonder lage rente.

Beleidsdekkingsgraad

Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de gemiddelde dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad, in de voorgaande twaalf maanden bepaald of pensioenen daadwerkelijk moeten worden verlaagd. De beleidsdekkingsgraad zakte in juli naar 93,5%.

Beschikbaar vermogen

Het ABP zag zijn beschikbaar vermogen vorige maand met € 7 miljard aanzwellen, tot € 379 miljard. Daar stond echter een toename met € 10 miljard van de totale toekomstige verplichtingen tegenover. Die bedragen nu € 421 miljard.

terug