Kamp beantwoordt vragen over het belastingregime voor lokale energiecoöperaties

Bron: Rijksoverheid

In de visie lokale energie, die het kabinet in november 2013 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt het beleid voor lokale energie uiteengezet. Naast innovatie en regulering is ook financiële stimulering daar een onderdeel van.

Deze financiële stimulering is fiscaal vormgegeven door het verlaagde tarief in de energiebelasting voor lokale energie. Er is met andere woorden sprake van een fiscale stimulans en niet van een fiscaal obstakel. Dit antwoordt minister Kamp (EZ) op vragen over dit onderwerp van het Tweede Kamerlid Dik-Faber (CU).

Tegen vergoeding leveren

Verder geeft Kamp aan dat lokale energiecoöperaties die duurzame energie gaan opwekken en vervolgens tegen vergoeding leveren aan derden (zoals energieleveranciers), worden aangemerkt als btw-plichtige organisaties. Deze organisaties zijn dan btw verschuldigd over de vergoeding die zij ontvangen voor de levering van de energie. In algemene zin zullen contributies en ledenbijdragen aan een coöperatie waar tegenover een recht op stroom bestaat ook belast zijn met btw, aldus Kamp.

terug