Kamervragen naar aanleiding van de datalek bij Belastingdienst

Bron: 1848.nl

Tweede Kamerleden Oosenbrug en Groot (beiden PvdA) hebben Kamervragen gesteld aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Wiebes van Financiën naar aanleiding van de berichtgeving op BNR ‘Belastingdienst had datalek moeten melden’.

Cd-roms verwisseld

In april stuurde de Belastingdienst de cd-roms met uitstelgegevens naar verkeerde belastingconsulenten. Op 16 mei 2016 meldde de dienst dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar de burgers wie het betrof werden niet op de hoogte gesteld. En dat had volgens ICT-juristen wel gemoeten.

Kamervragen

Tweede Kamerleden Oosenbrug en Groot (beiden PvdA) hebben naar aanleiding van deze berichtgeving Kamervragen gesteld:

  • Bevat dit bericht feitelijke onjuistheden ten aanzien van de aard van het datalek? Zo ja, welke?
  • Doet de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar het genoemde datalek? Zo ja, wat is de stand van zaken van dat onderzoek? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt u de mening dat het lekken van onversleutelde persoonlijke gegevens van particulieren, waaronder het burgerservicenummer en informatie van de Kamer van Koophandel risico’s voor de betrokken belastingplichtigen kan opleveren en mogelijk schade tot gevolg kan hebben? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt u de mening van de in het bericht genoemde hoogleraar dat de Belastingdienst de betrokken belastingplichtigen individueel had moeten informeren over het datalek en dat de Belastingdienst door dat niet te doen de Wet bescherming persoonsgegevens heeft overtreden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt u de mening van de genoemde hoogleraar dat er bij de Belastingdienst “geen enkel zicht is op de omvang van het lek”? Zo ja, waarom en wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de Belastingdienst voortaan zorgvuldiger met dergelijke risico’s om zal gaan? Zo nee, waarom niet?
  • Waarom werden wel alle belastingconsulenten in Nederland op de hoogte van het datalek gesteld?
terug