Kamerbrief uitkomsten specifieke uitvoeringstoets kostendelersnorm in de beslagvrije voet

Bron: Rijksoverheid

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer met de uitkomsten van de specifieke uitvoeringstoets die het kabinet heeft laten uitvoeren met betrekking tot invoering van de kostendelersnorm in de berekening van de beslagvrije voet.

Aanleiding voor deze specifieke uitvoeringstoets waren de signalen van verschillende partijen over de toenemende complexiteit en het voornemen van het kabinet om de regels voor het bepalen van de beslagvrije voet te vereenvoudigen.

Op basis van alle informatie die ter beschikking staat, heeft het kabinet besloten af te zien van invoering van de kostendelersnorm in de berekening van de beslagvrije voet met ingang van 1 juli 2015. Een definitief besluit zal worden genomen op het moment dat duidelijkheid bestaat over de nieuwe regels voor de berekening van de beslagvrije voet.

Meer informatie

Zowel de KBvG als de Belastingdienst constateren dat bij invoering van de kostendelersnorm de complexiteit in de uitvoering verder zal toenemen. Voor een juiste vaststelling van de beslagvrije voet is beduidend meer informatie nodig dan waarover gerechtsdeurwaarders en de Belastingdienst beschikken. Meer specifiek gaat het om informatie over:

  • De woonsituatie van de schuldenaar: is er sprake van een commerciële huurders- of kostgangersrelatie?
  • De eventuele medewoner(s): wat is de leeftijd van de medebewoner(s) en zijn zij aan te merken als personen die aan te merken zijn als personen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen als bedoeld in artikel 22a, vierde lid van de participatiewet?

Deze informatie kan niet, met uitzondering van de leeftijd van de eventuele medebewoner, ontsloten worden via systemen. De informatie moet dus van de schuldenaar worden verkregen.

terug