Tweede Kamer eist tekst en uitleg vertrekregeling fiscus

Bron: ANP

De vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst, die onderdeel is van een grootscheepse reorganisatie, heeft tot een storm van kritiek geleid in de Tweede Kamer. Verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën moet vandaag wederom tekst en uitleg geven over een reeks misstanden.

Wiebes pers

Misstanden

De bewindsman gaf al toe dat er van alles rammelt aan de afvloeiingsregeling. De besluitvorming was te haastig en onzorgvuldig. Veel medewerkers krijgen kort voor hun pensionering nog een riante vertrekpremie mee. Ook meldden zich veel meer medewerkers voor vertrek, waardoor alles waarschijnlijk € 70 miljoen duurder uitvalt dan de eerder begrote € 648 miljoen. Veel partijen vinden dat hij veel te laat heeft ingegrepen toen een vrijwillige vertrekregeling totaal uit de hand liep. Ook zou hij de Kamer te laat hebben geïnformeerd.

Geen advies gevraagd

Als klap op de vuurpijl moest Wiebes erkennen dat over een half miljard van dat bedrag geen advies is gevraagd van een commissie, die juist was ingesteld om toe te zien op een juist verloop. Kamerleden reageerden vol ongeloof. De staatssecretaris ziet zich nu gedwongen de dienst onder streng toezicht te plaatsen. CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt plaatst vraagtekens: ‘Pas nadat de Tweede Kamer de problemen ontdekt, zet de baas van de Belastingdienst, Wiebes zelf dus, de Belastingdienst onder curatele.’

Steen op maag

Volgens Wiebes ligt de riante vertrekregeling als een steen op zijn maag. De vraag is in hoeverre de kwestie ook een molensteen rond de nek van de VVD-bewindsman blijkt. Problemen bij de reorganisatie bij de Belastingdienst kostten de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, de kop.

terug