Kamer stemt in met bundelen kleine pensioenen

Bron: ANP en Rijksoverheid

Pensioenfondsen kunnen kleine pensioenen beter samenvoegen dan afkopen, vindt ook de Tweede Kamer. De Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging, die moet voorkomen dat mensen die vaak van baan veranderen eenmaal met pensioen tekortkomen. Ook moet de nieuwe wet pensioenfondsen administratiekosten schelen.

Meerdere potjes

Mensen die vaak van baan wisselen, bouwen meerdere kleine pensioentjes op bij verscheidene fondsen en verzekeraars. Die hebben nu nog het recht mini-pensioenen af te kopen. Daardoor heeft een werknemer even wat extra geld in de portemonnee, maar blijft hij zitten met een kleinere oudedagsvoorziening. De nieuwe wet vervangt het afkooprecht door het recht kleine pensioenpotjes samen te voegen.

Nieuwe wet

Tot 1 januari 2019 kunnen mensen er nog voor kiezen om het hele kleine pensioen over te dragen en kunnen pensioenfondsen deze lage bedragen nog afkopen. Vanaf 1 januari 2019 krijgen pensioenuitvoerders de mogelijkheid om pensioenpotjes van meer dan €2 en minder dan €468 per jaar automatisch toe te voegen aan de pensioenpot waar iemand op dit moment actief pensioen opbouwt. Daarmee groeit zijn totale pensioenspaarpot en wordt de uiteindelijke uitkering hoger.

Pensioenen die minder dan €2 zijn mogen pensioenfondsen per 1 januari 2019 laten vervallen. Dit heeft te maken met de hoge administratiekosten die in geen enkele verhouding staan tot de waarde van zo’n heel klein pensioen. Die kosten moeten worden opgebracht door de overige deelnemers en de werkgevers. Deze heel kleine bedragen vervallen aan het collectief.

Op zoek

Lang niet iedereen weet nog van het bestaan van zijn kleine pensioentjes. En dat moet veranderen, vindt Minister Koolmees. Hij roept iedereen op om op zoek te gaan naar hun hele kleine pensioenpotjes. Dit zijn pensioentjes van maximaal €2 per jaar. Mini-pensioentjes komen steeds vaker voor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft er honderdduizenden geteld.

terug