‘Kamer niet misleid over controles fiscus’

Bron: ANP

De Tweede Kamer kan niet verkeerd zijn ingelicht over extra controles van de Belastingdienst. Op die controles was toezicht door de Auditdienst van het Rijk. Als er iets mis was, trok zij aan de bel. De controles waarop de Auditdienst kritiek had, zijn niet aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

belastingdienst

Klokkenluiders

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft dat donderdag gezegd in reactie op berichtgeving van het tv-programma Zembla. Volgens Zembla heeft een deel van de boekenonderzoeken die de Belastingdienst vorig jaar zou hebben uitgevoerd om het toezicht te intensiveren, in werkelijkheid niet plaatsgevonden. Ambtenaren zouden verplicht zijn geweest te knoeien met het computersysteem om dat te verbloemen.

Zembla baseert zich op uitlatingen van ‘klokkenluiders’ van de Belastingdienst. De tv-rubriek zendt donderdagavond een reportage uit over het onderwerp.

Falende controles

Wiebes, die de uitzending nog niet gezien heeft, zegt niet te kunnen uitsluiten dat er soms dingen misgaan bij de Belastingdienst. Hij wijst erop dat hier 30.000 mensen werken.

Ook eerder stapten ambtenaren van de Belastingdienst naar media of naar de vakbond Abvakabo FNV om misstanden aan te klagen. In 2012 stelde Abvakabo dat door falende controles van de fiscus de schatkist miljarden zou mislopen.

De Kamer vroeg donderdag om opheldering over de bevindingen van Zembla.

terug