Kamer: is aanpassen dividendbelasting nog zinvol?

Bron: FD

Is het nog wel zinvol om de dividendbelasting aan te passen, zoals het demissionaire kabinet op Prinsjesdag voorstelde, nu er in het regeerakkoord staat dat de dividendbelasting over één of twee jaar toch wordt afgeschaft? Die vraag legde de Tweede Kamer voor aan de staatssecretaris van Financiën tijdens vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Financiën.

Prinsjesdag

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat dat de dividendbelasting in 2019 of 2020 wordt afgeschaft. Eerder diende het demissionaire kabinet nog een wetsvoorstel in om coöperaties die om fiscale reden zijn opgericht, niet langer vrij te stellen van dividendbelasting. Tegelijkertijd zou de vrijstelling van deze heffing voor landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft, moeten worden uitgebreid.

Veel vragen

Is het dan nog wel zinvol om de dividendbelasting aan te passen als die over één of twee jaar verdwijnt? Waar komt het schrappen van deze heffing in de formatie vandaan? Waarom is met het afschaffen van de dividendbelasting niet ook meteen de wijziging van deze belasting in het regeerakkoord geschrapt? Dat wilden zowel coalitie- als oppositiepartijen maandag weten tijdens de Vaste Kamercommissie voor Financiën van staatssecretaris Menno Snel van Financiën. CDA-collega Pieter Omtzigt wees ook nog op serieuze uitvoeringsproblemen als de wetswijzing doorgaat. ‘Zodra die zijn opgelost, is de dividendbelasting afgeschaft.’.

Antwoorden

De bewindsman van D66 gaat volgende week maandag in op alle vragen. Dan moet duidelijk worden of het nieuwe kabinet de wetswijziging wil doorzetten.

terug