Kabinet zal pensioenvoorstellen herzien

Bron: Rijksoverheid

Op dinsdag 8 oktober 2013 vond in de Eerste Kamer de eerste termijn van de plenaire behandeling plaats van de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wet pensioenaanvullingsregelingen. Na deze eerste termijn heeft het kabinet verzocht de wetsvoorstellen aan te houden voor nader beraad.

Wijzigingsvoorstellen noodzakelijk

Het kabinet heeft daarop de conclusie getrokken dat wijzigingsvoorstellen noodzakelijk zijn voordat een zinvolle hervatting van de behandeling in zowel de Tweede als de Eerste Kamer mogelijk is. Het commentaar betrof voornamelijk de versobering van het opbouwpercentage, de verwachte premiedaling als gevolg van het wetsvoorstel, alsmede de samenhang met de beoogde aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) en de vormgeving van de zogenaamde excedentregelingen.

Uitwerking voorstellen

In een brief aan de Eerste Kamer geeft staatssecretaris Weekers van Financiën aan dat het kabinet deze voorstellen zo spoedig mogelijk zal uitwerken en deze aan de Tweede Kamer zal voorleggen. Daarmee hoopt Weekers het debat over de aanpassing van het Witteveenkader zo snel mogelijk te kunnen hervatten.

Download:

Download “Wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wet pensioenaanvullingsregelingen”

terug