Kabinet wil fraude steviger te lijf

Bron: ANP

Het kabinet wil fraude met publiek geld steviger te lijf gaan. Alle nieuwe en bestaande wet- en regelgeving moet beter en vaker worden getoetst op fraudebestendigheid. Over een jaar moeten die controles lopen. Het kabinet wijst op de recente ervaringen met fraude met toeslagen en andere inkomensvoorzieningen voor burgers.

Kans op fraude

Voortaan moet meteen bij het opstellen en aanpassen van wet- en regelgeving de kans op fraude zo klein mogelijk worden gemaakt. Uitvoerders, toezichthouders en opsporingsdiensten worden er in dat stadium al bij gehaald. Regelgeving zal in de toekomst ook ‘periodiek en systematisch’ worden bekeken op fraudebestendigheid.

Uitvoeringsdiensten en handhavers moeten ook gemakkelijker en beter gebruik kunnen maken van gegevens uit verschillende basisadministraties. En de Belastingdienst, inspecties, politie, Openbaar Ministerie en gemeenten gaan samen adresfraude aanpakken. Verder komen er nieuwe registers om bijvoorbeeld fraude met bv’s tegen te gaan.

Terugvorderen

Bij het terugvorderen en afpakken van frauduleus verkregen geld wordt ook opgetreden als één overheid. Het terugvorderen en terughalen van illegaal geld uit het buitenland krijgt ook meer aandacht. ”Fraude mag niet lonen”, aldus het kabinet.

D66 wil dat het kabinet ook nog een ‘fraudecommissaris’ aanstelt. Kamerlid Magda Berndsen: ”De pakkans voor fraudeurs is bijna nihil en de financiële schade is groot. De verantwoordelijkheid voor de fraudeaanpak ligt bij verschillende ministeries en daardoor is het lastig om tot een aanpak te komen waarbij iedereen daadwerkelijk samenwerkt en informatie deelt. D66 wil één fraudecommissaris die het hele speelveld overziet, maar vooral ook het mandaat krijgt om bij de verschillende ministeries en betrokken overheidsinstanties de fraude aan te pakken.”

terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.