Kabinet moet pensioenplan aanpassen

Bron: ANP

Het kabinet gaat zich opnieuw buigen over het plan om de pensioenopbouw fors te verlagen. De behandeling ervan in de Eerste Kamer is op verzoek van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aangehouden.

Weekers

Onvoldoende steun

Weekers constateerde dat er in de Senaat onvoldoende steun is voor het plan. De hele oppositie die in de Eerste Kamer een meerderheid vormt, wijst het af. Het kabinet is dus gedwongen met forse aanpassingen te komen. Die moeten dan ook weer door de Tweede Kamer worden behandeld.

Het is de eerste keer dat een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord stukloopt in de Eerste Kamer. Het kabinet heeft daar geen meerderheid. Het pensioenplan zou de schatkist bijna 3 miljard euro moeten opleveren in 2017, de grootste bezuiniging uit het regeerakkoord.

Kern van het plan

Kern van het plan is dat de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Volgens het kabinet kan dat omdat iedereen voortaan langer werkt en dus meer tijd heeft om voor zijn pensioen te sparen. Via het sociaal akkoord kwam een bijspaarregeling tot stand, waarmee het opbouwpercentage wordt opgetrokken tot 1,85 procent per jaar. Deze regeling, die eerder al gekraakt was door de Raad van State, krijgt geen enkele steun in de Senaat, ook niet bij de coalitiepartijen. GroenLinks-senator Tof Thissen zei dat het kabinet ,,zich moet schamen” dat het dit zwaar bekritiseerde onderdeel heeft durven indienen.

Maar ook op de hoofdlijn van het pensioenplan bestaat forse kritiek. Volgens de oppositiepartijen kunnen jongeren door de lagere opbouw onvoldoende voor hun oudedagsvoorziening sparen. Bovendien heeft een meerderheid van de Eerste Kamer er, anders dan het kabinet, geen vertrouwen in dat de pensioenpremies fors zullen dalen door de lagere opbouw.

Debat

Tijdens het debat ontstonden geregeld irritaties. Een deel van de oppositie riep Weekers bij het begin van zijn beantwoording op er maar mee op te houden, om een ,,herhaling van zetten” te vermijden. Na een korte schorsing ging Weekers toch verder. Ook staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken voerde nog uitvoerig het woord.

terug