Kabinet akkoord met samenvoegen pensioenpotjes

Bron: Rijksoverheid

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Het kabinet is akkoord gegaan met dit voorstel. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken bereikte hierover eerder overeenstemming met werkgevers, werknemers, pensioenfondsen en verzekeraars.

Afkoop klein pensioen

Mensen die regelmatig van baan verwisselen bouwen een oudedagvoorziening op bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders een de sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te passen. Het gaat vooral om mensen met parttimebanen of in de horeca, schoonmaak en uitzendbranche.

Januari 2018

Afkopen is voor de pensioenuitvoerders vanwege de hoge administratiekosten goedkoper. Maar de werknemer heeft na zijn pensionering minder geld te besteden. Dat vindt Klijnsma geen goede ontwikkeling. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel om dit aan te pakken voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven  is de wet in januari 2018 in werking te laten treden.

terug