‘Jong en oud de klos door pensioenregels’

Bron: ANP

Brancheorganisatie Pensioenfederatie heeft scherpe kritiek op de nieuwe regels die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wil invoeren voor pensioenfondsen.

Eerlijke verdeling

Volgens de organisatie is het zeer de vraag of de regels daadwerkelijk leiden tot een eerlijke verdeling van de pensioenrisico’s over de generaties, terwijl dat juist een van de belangrijkste doelstellingen is van de nieuwe regelgeving. ,,Het ziet er naar uit dat het aan jongeren beloofde ‘zoet’ nooit uitgedeeld zal worden”, schrijft de federatie in dat verband in een nota.

De regels lijken ook negatief uit te pakken voor ouderen. Uit eerste berekeningen van een aantal pensioenfondsen blijkt dat zij door het zogenoemde toekomstbestendig indexeren gemiddeld zo’n 6 procent in koopkracht achteruitgaan. Dat scheelt op jaarbasis al snel enkele honderden euro’s.

Onwerkbare situatie

Pensioenfondsen moeten hogere buffers hanteren. Om daar voor te zorgen, wil Klijnsma het jaarlijks aanpassen van pensioenen aan loon- en prijsstijgingen (indexeren) minder gemakkelijk maken. De Pensioenfederatie is het daar op zich mee eens, maar vreest dat de door de staatssecretaris voorgestelde systematiek niet werkt.

De brancheorganisatie, waarbij vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen zijn aangesloten, zet ook vraagtekens bij de grotere bevoegdheden die De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder krijgt. DNB komt ,,steeds meer op de stoel” van de bestuurders van de pensioenfondsen te gaan zitten, waardoor een ,,onwerkbare situatie” dreigt te ontstaan, aldus de federatie.

Begin volgende maand organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de pensioenplannen van Klijnsma, waaraan de Pensioenfederatie en andere organisaties meedoen.

terug