Internetconsultatie wetsvoorstel houdstercoöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Bron: Rijksoverheid

Het ministerie van Financiën heeft de internetconsultatie geopend van het wetsvoorstel ‘Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling’. Met het wetsvoorstel wil het kabinet een actieve rol nemen in de aanpak van internationale belastingontwijking, maar ook het fiscale vestigingsklimaat goed houden.

Verschil opheffen

Nv’s en bv’s zijn inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Een coöperatie, ook als die als houdstercoöperatie in internationale structuren wordt gebruikt, is niet inhoudingsplichtig. Het wetsvoorstel bevat maatregelen om dit verschil op te heffen. Ook de inhoudingsvrijstelling wordt uitgebreid richting derde landen waarmee Nederland een volledig belastingverdrag heeft gesloten. Dekkingsmaatregelen, die binnen het domein van het bedrijfsleven liggen, worden in het definitieve wetsvoorstel opgenomen.

Doel van de regeling

Om oneigenlijk gebruik te voorkomen en misbruik beter te bestrijden, worden houdstercoöperaties inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting voor wat betreft de opbrengsten uit kwalificerende lidmaatschapsrechten. Daarnaast wordt een meer gelijke behandeling voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen nagestreefd. Hierdoor kan in de gevallen van een directe winstuitdeling aan een aandeelhouder in een niet-verdragsland, altijd dividendbelasting worden ingehouden ongeacht of de uitdeling van een houdstercoöperatie, nv, bv of andere kapitaalvennootschap afkomstig is.

Reageren

Reageren kan in de periode van 16 mei 2017 tot en met 13 juni 2017.

terug