Inkomensgegevens vrijesectorhuurders mogen niet gedeeld worden

Bron: Nationaleombudsman-nieuws

Volgnes Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer mag de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders in de vrije sector aan de verhuurders verstrekken.

Eigenwoningschenking

Klachten

Brenninkmeijer heeft veel klachten ontvangen van huurders die van mening zijn dat hun privacy is aangetast. Brenninkmeijer: ”ik vind dat als een verhuurder de Belastingdienst vraagt om de hoogte van het inkomen van een huurder, die huurder daar zelf ook van op de hoogte wordt gebracht.” Daarnaast is hij van mening dat oneigenlijk gebruik van het bestand bestraft moet worden met een boete.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De inkomensafhankelijke huurverhoging is sinds 2013 in werking getreden. Hiermee wordt scheefhuren tegengegaan. De huur voor mensen die een sociale huurwoning huren met een inkomen van meer dan €33.000, kan hierdoor extra verhoogd worden. De (particuliere) verhuurder kan bij de Belastingdienst het inkomen van de huurder opvragen. Volgens de Nationale ombudsman moet de toegang tot inkomensgegevens beperkt worden tot de sociale huurwoningen.

De huurders hebben aanvankelijk bij de Belastingdienst geklaagd. Deze is echter niet ingegaan op de specifieke klachten. Volgens de Nationale ombudsman had de Belastingdienst dit wel moeten doen.

terug