Informatie over beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen beschikbaar

Bron: Belastingdienst

U kunt beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen sinds 1 januari 2007. Er is meer duidelijkheid gekomen over wat tot een bedrijfsgebouw hoort.

De onderdelen van een gebouw, de daarbij behorende ondergrond en de aanhorigheden worden gezien als 1 geheel. Werktuigen die van een gebouw kunnen worden afgescheiden zonder dat ze daarbij beschadigen en die geen gebouwd eigendom zijn, kunnen worden gezien als een afzonderlijk bedrijfsmiddel.

In ‘Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen‘ leest u welke zaken tot het agrarische bedrijfsgebouw worden gerekend en daarmee dus onder de afschrijvingsbeperking vallen.

terug