IMF waarschuwt voor opkomende markten

Bron: De Volkskrant en ANP

In de opkomende landen staat nu al voor bijna € 3.000 miljard aan slechte leningen uit die bedrijven niet meer kunnen aflossen. Dat staat in het rapport van het IMF dat vandaag gepubliceerd wordt. Het IMF waarschuwt de regeringsleiders en bankiers dat dit kan leiden tot een crash en een recessie.

Jose Vinals IMF

Slechte leningen

IMF-directeur voor financiële stabiliteit José Viñals somde tijdens de jaarvergadering in Lima een hele reeks risico’s op voor een nieuwe financiële crisis. Zo waarschuwden ze voor de slechte leningen die bedrijven in opkomende landen hebben uitstaan bij banken. Veel van deze banken hebben door het verstrekken van leningen de kapitaalbuffers zien verminderen waardoor ze nog nauwelijks bestand zijn tegen deze slechte leningen. Volgens het IMF kunnen de bedrijven niet meer aflossen door de teruglopende groei en het inzakken van de grondstofprijzen.

Snel Europese bankenunie

De trends op financiële markten wordt steeds meer mondiaal bepaald. Als de ene markt daalt, doet de andere markt dat ook. Europa is extra gevoelig voor nieuwe financiële problemen doordat veel Europese banken hun kapitaalbuffers onvoldoende hebben verhoogd na de crisis van 2007 en 2008. Het IMF dringt er daarom op aan om op te schieten met de voltooiing van de bankenunie in de EU en het creëren van een kapitaalunie.

Overheidstekort Nederland slinkt

De voorspellingen van het IMF voor Nederland zijn wel gunstig. Zo verwachten zij dat het overheidstekort in ons land de komende jaren verder zal slinken en de staatsschuld daalt. Het IMF verwacht dat het tekort volgend jaar zakt van 2,1 naar 1,8% van het bruto binnenlands product (bbp), om via verdere dalingen in de komende jaren in 2020 uit te komen op 0,9%. De staatsschuld piekte volgens de modellen van het fonds vorig jaar op 67,9% van het bbp. Vanaf dit jaar wordt een daling voorspeld, die ervoor zorgt dat de schuld in 2020 overeenkomt met 62% van de omvang van de economie. Het IMF is daarmee minder positief dan het Centraal Planbureau (CPB). Dat rekent erop dat het Nederlandse tekort in 2016 zakt van 2,1 naar 1,4%.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Oude Lansink
moeten ze niet alles weggeven aan griekenland enz
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug