IMF positief over toezicht AFM

Bron: AFM

Het IMF is positief over de manier waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het toezicht uitvoert, zo staat in een eindrapport. Het IMF spreekt waardering uit voor de AFM-initiatieven op het gebied van technologie en beoordeelt het toezicht op de vier grote accountantskantoren als goed.

AFM

Stabiliteit

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geeft aan dat voortgang is geboekt met de verdere versterking van het toezicht en steunt de gekozen inrichting van het toezicht. Dat schrijft de organisatie in het eindrapport ‘Financial Stability Sector Assessment’. Het IMF keek naar deelgebieden van het (toezicht op het) financiële stelsel in Nederland, met name de gebieden met een stabiliteitsaspect. Ook vormde het IMF zich een oordeel over enkele meer overkoepelende zaken, zoals de mate van onafhankelijkheid van de toezichthouders, en hun vermogen en middelen om goede medewerkers aan te trekken.

Toezicht

Het IMF spreekt zijn waardering uit voor de AFM-initiatieven op het gebied van technologie en data-analyse en beoordeelt het toezicht op de vier grote accountantskantoren als goed. Wel vindt het IMF dat de AFM het toezicht op de kleinere niet oob-accountantsorganisaties zou moeten intensiveren, meer gebruik zou kunnen maken van marktdata in het toezicht en vaker daadwerkelijk langs moet gaan bij de onder toezicht staande instellingen.

Verder verbeteren

Merel van Vroonhoven, bestuurder AFM: ‘Wij onderschrijven de conclusies van het IMF. We zijn blij met de waardering van het IMF, juist ook omdat dit een onafhankelijke bewaker is die deze assessments wereldwijd uitvoert. Het rapport biedt bovendien aanknopingspunten om ons toezicht verder te verbeteren.’

terug