Hypotheekadviseur cel in voor vervalsen hypotheekaanvragen

Bron: Rechtspraak.nl

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 50-jarige hypotheekadviseur uit Kerkwijk veroordeeld voor het vervalsen van documenten voor verschillende hypotheekaanvragen. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij ernstig is tekortgeschoten in zijn functie van hypotheekadviseur. Hij krijgt een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

hypotheek

Valsheid in geschrifte

De man stelde voor het krijgen van hypotheken voor drie personen valse hypotheekaanvragen, werkgeversverklaringen, loonstroken en arbeidsovereenkomsten op of liet die opstellen. Zo deed hij onder meer voorkomen dat het drietal in vaste dienst werkzaam waren bij zijn eigen hypotheek-adviesbureau. Hij diende de hypotheekaanvragen en stukken in bij verschillende hypotheekverstrekkers. Hierdoor maakte hij zich meerdere keren schuldig aan valsheid in geschrifte.

Beroepsgroep geschaad

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij ernstig is tekortgeschoten in zijn functie van hypotheekadviseur. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van aanvragers zijn banken en verzekeringsinstellingen afhankelijk van de juistheid en volledigheid van ingediende stukken. ‘In ons land is bij de verstrekking daarvan een belangrijke rol weggelegd voor de onafhankelijke intermediair. De verdachte heeft in die rol het in hem gestelde vertrouwen van de betrokken kredietinstellingen ernstig beschaamd en daarmee ook het aanzien van zijn beroepsgroep ernstig geschaad’, vindt de rechtbank.

Geen verantwoordelijkheid genomen

De rechtbank weegt verder mee dat de verdachte de schuld nagenoeg volledig buiten zichzelf legt en daarmee geen enkele verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor zijn daden. Dit weegt nog zwaarder, omdat de man weliswaar zijn vergunning als hypotheekadviseur heeft ingeleverd, maar daarna nog enige tijd op de vergunning van een ander in de financiële dienstverlening werkzaam bleef en ook nu nog actief is bij de aan- en verkoop van panden. Omdat de man kennelijk ook in de toekomst actief wil blijven in die sector ziet de rechtbank, zeker gezien de houding van de man, aanleiding om hem een deels voorwaardelijke celstraf op te leggen met een proeftijd van drie jaar. De verdachte moet bovendien een schadevergoeding van € 2.712,50 betalen aan één van de hypotheekverstrekkers.

terug