Houd machtigingsregistraties Serviceberichten Aanslag actueel

Bron: Belastingdienst

Het is voor u en uw klanten belangrijk om uw machtigingsregistraties Serviceberichten Aanslag actueel te houden. Zeker nu de Belastingdienst machtigingsregistraties automatisch gaat uitbreiden. Want zo lang u een actieve machtigingsregistratie hebt, kan een andere intermediair geen Serviceberichten Aanslag aanvragen. Trek dus op tijd registraties in en vraag ze op tijd aan.

Machtigingsregistraties intrekken

Vanaf 1 augustus gaat de Belastingdienst automatisch uitbreiden: ze breiden actieve machtigingsregistraties voor Serviceberichten Aanslag 2015 automatisch uit naar 2016. Trek machtigingsregistraties in de volgende 2 gevallen op tijd in:

  • U wilt niet dat de Belastingdienst een bepaalde machtigingsregistratie uitbreidt naar 2016 omdat u niet meer voor die klant werkt. Trek dan voor 1 augustus met uw software de machtigingsregistratie voor 2015 in. Ze sturen uw voormalige klant dan geen registratiebrief voor 2016.
  • De Belastingdienst heeft een machtigingsregistratie uitgebreid, maar de betreffende klant gaat u niet meer inschakelen voor het aangiftejaar 2016. Trek dan met uw software de machtigingsregistratie voor 2016 in. Uw klant kan ook zelf de registratie intrekken met het formulier dat de Belastingdienst mee heeft gestuurd met de registratiebrief.

Zelf machtigingsregistratie 2016 aanvragen

Hebt u geen machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag over 2015 en wilt u een machtigingsregistratie over 2016? Vraag die registratie dan aan met uw software. Doe dit voor 1 november als u Serviceberichten Aanslag over de 1e voorlopige aanslag 2016 wilt krijgen.

Lees meer over de SBA’s (service bericht aanslagen), SBT’s (service bericht toeslagen) en VIA’s (Vooraf ingevulde aangifte) aanvragen in Nextens in het Nextens Helpdocument Machtigingen>

terug