Hoogleraren Caminada en Stevens pleiten voor vlaktaks

Bron: FD

Een basistarief van 33,8% in de inkomstenbelasting dat gaat gelden voor negen van de tien Nederlanders, inclusief premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke zorgpremie. Hoogleraar sociale en fiscale regelgeving Koen Caminada en emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens maakten dit voorstel in het Weekblad fiscaal recht.

Vlaktaks

De vlaktaks van 33,8% wordt betaald uit een eenvoudiger belastingstelsel en een hogere opbrengst uit omzetbelasting. Met het voorstel willen de wetenschappers een aanzet geven voor een gedachtewisseling tussen wetenschappers en beleidsmakers. Het CDA is al langer voor een vlaktaks en ook de VVD pleitte in haar verkiezingsprogramma voor meer uniforme tarieven. Maar de kans dat er een belastingherziening komt met het nieuwe kabinet, wordt niet groot geacht.

Belastinghervorming

In het voorstel van de wetenschappers worden de inkomenstoeslagen gesaneerd waardoor er geld vrijkomt tariefsverlaging, verdwijnen onevenwichtigheden uit het stelsel en werken de belastingen minder verstorend voor de economie. Ook laten Caminada en Stevens de fiscale oudedagsreserve vervallen, wordt de mkb-winstvrijstelling beperkt en de zelfstandigenaftrek gehalveerd. De subsidies op wonen voor zowel huur als koop wordt afgebouwd en rijke ouderen gaan meebetalen aan de voorzieningen waar ze zelf gebruik van maken.

Opbrengst

Dit pakket levert ruim € 34 miljard op. Een deel daarvan willen de fiscalisten dan gebruiken om de verstorende inkomensafhankelijkheid in de algemene heffingskorting en de arbeidskorting af te schaffen. Daarnaast willen ze de afbouw van de heffingskorting voor de minst verdienende partner terug draaien. Het merendeel van de € 34 miljard gaat naar een lager belastingtarief zodat de lastendruk op arbeid afneemt.

terug