Herstel Nederlandse economie

Bron: ING.nl

Er is een herstel van de Nederlandse economie in 2015. De binnenlandse vraag is de grootste trekker van de groei en niet langer de export. Er wordt meer geïnvesteerd en daarnaast geven consumenten meer uit. Er is een traag herstel, maar de kans op scherpe en onverwachte bewegingen in de economische omstandigheden is groot. Dit staat in het onderzoeksrapport ‘Ondernemen in 2015’ van de ING.

stijgende lijn

Hogere economische gevoelstemperatuur

De groei van de Nederlandse economie valt naar verwachting volgend jaar hoger uit dan dit jaar. Bedrijven investeren meer en consumenten durven weer wat te besteden, ook trek de woningbouw aan. Volgens ING hoofdeconoom Marieke Bloem zullen veel mensen een hogere economische gevoelstemperatuur ervaren.

Alternatieve scenario’s vanwege kans op scherpe bewegingen

Vanwege een verandering in de economische structuur wijzen de economen van ING de ondernemers en consumenten nadrukkelijk op alternatieve scenario’s. De consumenten en bedrijven dienen rekening te houden met onverwachte scherpe bewegingen in de economie, aldus Blom. “Een omslag van de economie met een sneller of zwakker herstel zijn in 2015 beide reële scenario’s.” Ze verwacht wel dat zelfs in een reëel pessimistisch scenario de economische gevoelstemperatuur hoger is dan dit jaar. Want ook in dat scenario neemt de koopkracht toe, groeit de werkgelegenheid en trekt de woningmarkt verder aan.

Groei bij notarissen, flexbranche en automotive

Het ING Economische Bureau verwacht de hoogste groei bij notarissen, de flexbranche en automotive in 2015. Notarissen profiteren van de aangetrokken woningmarkt. De autoverkoop krijgt een impuls door een hogere vervangingsvraag. De flexbranche profiteert van de aantrekkende economie en de behoefte aan flexibilisering in een volatielere economie.

Omzetherstel geeft detailhandel wat lucht

De angst voor banenverlies neemt af door een verbeterde stemming onder consumenten. De toename van besteedbare inkomens en extra woningverkopen zorgen voor bestedingen in bijvoorbeeld doe-het-zelf zaken. Naar verwachting groeit de omzet in de detailhandel.

Daartegenover remt de publieke en semi-publieke sectoren het economisch herstel. De zorg laat in 2014 en 2015 een unieke krimp zien. De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten per 2015 gaat bovendien met forse beperking van beschikbare zorgbudgetten gepaard.

terug