Groeiversnelling Nederlandse economie

Bron: Rabobank

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) groeit dit jaar naar verwachting met 2,25%. In 2016 wordt een groei van 2,75% verwacht. De groei is daarmee stukken sterker dan in 2014, toen werd een groei van 0,9% genoteerd. Bovendien wordt de groei breder gedragen, met substantiële bijdragen van zowel de export als de binnenlandse bestedingen. Dit schrijft Rabobank in zijn economisch kwartaalbericht.

consument groei

Lastenverlichting

Waar zwakte in opkomende markten de groei van de wereldeconomie dit jaar afremt, doet de Nederlandse economie er juist een schepje bovenop.  Zo krijgt de Nederlandse economie extra wind in de zeilen van de aangekondigde lastenverlichting. De reële loongroei zakt iets terug door de stijgende inflatie. De aantrekkende werkgelegenheid en de in het vooruitzicht gestelde lastenverlichting door het kabinet, geven het Nederlandse huishoudinkomen echter een extra boost.

Consumentenvertrouwen

Steeds meer huishoudens komen uit de spaarstand. Ook het sterk verbeterde consumentenvertrouwen en het hoge aantal woningverkopen bevorderen de consumptiegroei. Dit brengt dit jaar een duidelijke bijdrage aan de economische groei met zich mee.

Daling werkloosheid

In 2015 komt de werkloosheid naar verwachting uit op gemiddeld 7% van de beroepsbevolking. Een verdere daling van de werkloosheid in 2016 zal dit cijfer laten uitkomen op 6,25%. Wel geeft Rabobank aan dat ‘er nog een lange weg te gaan is voordat alle schade weer is gerepareerd’. Volgens de bank zal lang niet iedereen merken dat het economisch beter gaat, want ook al daalt de werkloosheid gestaag, deze is nog altijd hoger dan voor de crisis.

Uitvoergroei

Rabobank verwacht dit jaar dat de uitvoergroei toeneemt met 4,5% ten opzichte van 2014. Volgens de bank trekt de uitvoergroei verder aan tot 5% in 2016.

Maar neerwaartse risico’s zijn er ook. De Nederlandse export kan getroffen worden door een onverwachte groeivertraging van de Chinese economie. Ook worstelt een aantal opkomende markten met de gecombineerde impact van lagere grondstofprijzen en de uitstroom van buitenlands kapitaal. Daarnaast is er volgens de bank ook nog ‘de Griekse soap’.

Mondiale groei gematigd

Rabobank verwacht dat de groei van de wereldeconomie licht zal afzwakken naar 3,25% in 2015. In 2014 was dit nog 3,4%. Ook voor 2016 verwacht de bank dat de groei van de wereldeconomie met 3,5% gematigd zal blijven.

terug