Grant Thornton start budgetlabel voor kleinere opdrachtgevers

 

Grant Thornton gaat naast zijn accountantsdiensten in de tweede helft van dit jaar de administratieve dienstverlening aanbieden onder een tweede label. Het label wordt onder een aparte bv gebracht met uitsluitend administratieve activiteiten.

Prijsconcurrentie

Bijvoorbeeld het verzorgen van belastingaangiften en het opstellen van jaarrekeningen. Bij deze activiteiten zijn geen accountants betrokken. Samenstelverklaringen vallen dan ook niet onder het nieuwe label.

De automatisering van de markt zorgt de laatste jaren voor meer prijsconcurrentie. Grant Thornton kan op deze manier de diensten tegen een lager tarief aanbieden voor kleinere opdrachtgevers in het mkb-segment.

KPMG

De dienstverlening van KPMG in dit deel van de markt werd onlangs nog verkocht aan een ict-bedrijf. De automatiseringsslag zorgt ervoor dat ook KPMG moeite heeft om bij te blijven. KPMG blijft wel verantwoordelijk voor de controle op het kleinere mkb-segment. De hoge eisen die worden gesteld aan deze controle zorgt voor een hogere prijs die vaak te hoog is voor dit segement.

terug