Goed kwartaal voor accountants en uitzenders

Bron: CBS

Zakelijke dienstverleners hebben hun omzet in het tweede kwartaal gemiddeld met 6,1% zien groeien. Vooral de uitzendbranche en administratieve dienstverleners als accountants en belastingadviseurs draaiden daarbij goed, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

accountants

Onafgebroken groei

De groei van ruim 6% was iets beperkter dan in de voorgaande kwartalen, maar zorgde er wel voor dat de omzet bij de zakelijke dienstverleners nu al drie jaar onafgebroken toeneemt. Bij administratieve dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs, lieten een forse omzetstijging zien in het tweede kwartaal van 2016. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar herstelt de omzet van de administratieve dienstverleners. Dit kwartaal was de omzetgroei met 8,9% zelfs het sterkst van de afgelopen vier jaar. Eerder meldde CBS dat de zakelijke dienstverlening na de bouwnijverheid de best presterende bedrijfstak is in de Nederlandse economie.

De dalers

Beveiligingsbedrijven en hoveniers zagen hun omzet daarentegen dalen. Deze daling kan samenhangen met de forse groei van vorig jaar. Op 1 juli 2015 liep het tijdelijk lage BTW-tarief voor het aanleggen en onderhouden van tuinen ten einde.

Vertrouwen

Het vertrouwen onder de zakelijke dienstverleners daalde licht maar bleef positief. Daarmee is het vertrouwen van zakelijke dienstverleners al sinds eind 2013 onafgebroken positief. Ook het vertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven nam licht af, maar minder sterk dan bij de zakelijke dienstverleners. Het niveau van het ondernemersvertrouwen voor het derde kwartaal is in de zakelijke dienstverlening nagenoeg gelijk aan dat van het totale bedrijfsleven.

terug