Er komt geen Nederlandse Hypotheek Instelling

Bron: Rijksoverheid

Een Nederlandse Hypotheek Instelling (NHI) is niet levensvatbaar. Het plan zou de moeizame financiering van de woningmarkt verbeteren. De Europese randvoorwaarden voor mogelijke staatssteun en het doorgeven van financiële voordelen aan de consument, worden door betrokken partijen als te knellend ervaren.

Hypotheek huisjes

Stabielere financiering

Verschillende ministeries hebben twee jaar lang overlegd samen met de Europese Commissie over het idee. Het plan was dat de NHI de veiligste delen van bestaande hypotheken van de banken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) opkochten. De overheid financiert dit door uitgifte van Nederlandse Hypotheek Obligaties (NHO’s) waarop staatsgarantie wordt afgegeven. Dit zou een stabiele financiering zijn die ook standhoudt tijdens een crisis. Hierdoor willen beleggers wél gaan investeren. Dit moet leiden tot lagere financieringskosten voor de banken en voor lagere hypotheekrentes voor de consument. En dit pakt weer goed uit voor de woningmarkt. Deze vormgeving moest getoetst worden aan de bestaande Europese regelgevende kader voor staatssteun.

Geen compromis

Kwartiermaker Jan van Rutte onderzocht dit op verzoek van het kabinet. De Europese Commissie is geen voorstander voor het afgeven van staatssteun. De alternatieve financiering die zij aandroeg, stuitte weer op verzet bij de banken omdat dat veel duurder zou uitpakken. Daarnaast is gekeken hoe hard de NHI nog nodig is aangezien er weer positieve ontwikkelingen waarneembaar zijn op de hypotheekmarkt. De laatste jaren is de hypotheekrente gedaald en is het financieringsgat voor banken afgenomen door alternatieve financieringsmogelijkheden. Vanwege standaardisatie van nieuwe hypotheken is de hypotheekmarkt transparanter geworden, waardoor meer hypotheekaanbieders actief zijn geworden op de Nederlandse markt. Deze positieve ontwikkelingen maken dat de noodzaak tot het oprichten van een NHI minder urgent is geworden. Daarom is de NHI nu volledig van de baan.

terug