Geen fiscale wijzigingen voor micro-ondernemingen

Bron: Belastingdienst

Door wijzigingen voortvloeiend uit Europese wetgeving is in november 2015 een nieuwe categorie rechtspersonen geïntroduceerd: micro-entiteiten, ook wel micro-ondernemingen. Fiscaal verandert er niets. Zo wijzigt er niets aan goed koopmansgebruik en jaarwinstbepalingen uit de wetten voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dat meldt de Belastingdienst.

Eisen verslaggeving

Wel betekent de wijziging voor de micro-entiteiten een sterke vereenvoudiging van de eisen aan de verslaggeving. De Belastingdienst geeft aan dat het belangrijk is om te weten dat het hier gaat om de commerciële jaarrekening, niet om de fiscale jaarrekening of de aangifte.

Vrijstellingen

Micro-entiteiten zijn vrijgesteld van het opmaken van een bestuursverslag en van accountantscontrole. Ook hoeven zij geen overige gegevens aan de jaarrekening toe te voegen. De balans en de winst- en verliesrekening van micro-entiteiten worden beperkt tot minder posten dan nu gebruikelijk. Zo hoeven micro-entiteiten bijvoorbeeld in de balans geen overlopende posten meer op te nemen voor de bedrijfskosten. Micro-entiteiten hoeven geen toelichting in de jaarrekening meer op te nemen. Als zij de jaarrekening opstellen op basis van fiscale grondslagen, moeten zij dat feit onder de balans vermelden.

terug