Wanneer een belastingplichtige op basis van foutieve informatie van de Belastingtelefoon de aangifte te goeder trouw invult, heeft dat als rechtsgevolg dat de inspecteur bij het beoordelen van de aangifte deze fout mag corrigeren, aldus Wiebes. Een boete is dan niet aan de orde.