Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting na overlijden in 2017

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst zal geen belastingrente in rekening brengen bij aanslagen erfbelasting die zijn ingediend vanwege een overlijden op of na 1 januari 2017. Dit heeft staatssecretaris Snel laten weten aan de Tweede Kamer. In gevallen waarin de rente al is betaald, stort de Belastingdienst de rente automatisch terug.

Vertraging

Deze tijdelijke maatregel is genomen omdat de invoering van het automatiseringssysteem waarmee de Belastingdienst de aangiftes erfbelasting behandelt, vertraging heeft opgelopen. De maatregel duurt zolang de opgelopen achterstand niet volledig is weggewerkt.

Brief

Erfgenamen die eerder dit jaar een aanslag erfbelasting hebben ontvangen vanwege een overlijden in 2017, hoeven de in rekening gebrachte belastingrente niet te betalen. Uiteraard moeten zij de erfbelasting wel op tijd betalen. Wie de aanslag – inclusief de berekende belastingrente – al heeft betaald, krijgt de rente automatisch teruggestort. In januari zal de Belastingdienst de betreffende personen per brief informeren over hoe en wanneer de belastingrente wordt terugbetaald.

terug