Forse kritiek NOB op nota van wijziging 2014

 

Orde

De orde wil graag van de Staatssecretaris vernemen waarom deze wijzigingen niet in een separaat wetsvoorstel zijn ingediend en waarom dit niet alsnog wordt gedaan.

Dienstverleningslichamen en ANBI’s

Zowel voor de dienstverleningslichamen als voor de voormalige ANBI’s geldt dat nu niet duidelijk is welke informatie exact moet worden verstrekt. Voor dienstverleningslichamen geldt zelfs dat niet duidelijk is voor welke lichamen de nieuwe inlichtingenverplichting gaat gelden: het begrip ‘dienstverleningslichaam’ zal immers pas bij algemene maaregel van bestuur worden gedefinieerd.

De Tweede Kamer moet zich derhalve uitspreken over nog niet exact ingevulde verplichtingen voor nog niet exact gedefinieerde lichamen. Het enige dat echt vast staat is dat een vergrijpboete kan worden opgelegd.

terug