FNV pleit voor eerlijker verdelen lastenverlichting

Bron: FNV

De FNV roept het kabinet op tot het eerlijker verdelen van de aangekondigde lastenverlichting op arbeid wat op Prinsjesdag gepresenteerd zal worden. De kloof tussen arm en rijk moet kleiner worden. In een brief aan het kabinet schrijft de FNV dat de situatie van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er komend jaar echt op vooruit moet gaan.

Eerlijker maken

‘Veel mensen hebben hun baan verloren en moeten rondkomen van weinig geld. De werkloosheid is nog steeds onaanvaardbaar hoog. Dat mogen we niet accepteren’, aldus FNV voorzitter Ton Heerts. De kleine plus die senioren en mensen met een uitkering nu lijken te krijgen, vergroot de verschillen tussen arm en rijk. De FNV roept daarom alle leden op zowel in overheidssectoren als in bedrijven, om in actie te komen voor een eerlijker Nederland. Meer koopkracht en meer echte banen staan hierbij centraal, waarin de kwaliteit van werk is gewaarborgd. Heerts vervolgt: ‘We eisen meer inspanning van het kabinet om Nederland eerlijker te maken en de bezuinigingen die al in gang zijn gezet te stoppen.’

Bezuinigingen

Tientallen miljarden zijn de afgelopen jaren bezuinigd. Volgens de FNV is de schade die dit heeft aangericht in de samenleving aanzienlijk. Vooral in de zorg, bij de politie, defensie, de sociale werkvoorziening, douane en de Belastingdienst is de kwaliteit van werk aangetast. Goed werk voor mensen is ondergeschikt geraakt aan het marktdenken. Veel banen zijn verloren gegaan en veelal komen er banen met weinig zekerheid voor terug. De ‘doorgeschoten flexibilisering’ moet stoppen vindt de FNV.

Red de zorg

Er moet meer geld naar de zorg en sociale werkvoorziening. De 600.000 mensen die vele jaren op de nullijn zijn blijven staan, verdienen een eerlijke loonsverhoging. Deze verhoging mag niet uit hun eigen pensioenpremie komen. De grote ‘Red de zorg’ demonstratie vindt 12 september in Amsterdam plaats. Acties worden ook actiever in de metaalindustrie, grafimedia, ambulancediensten en in overheidssectoren waar cao conflicten spelen.

 

Prinsjesdagdiner met rondetafeldiscussie voor belastingadviseurs
Op 15 september, Prinsjesdag, zal u te horen krijgen hoe het Belastingplan van 2016 eruit zal zien. Wat betekent het Belastingplan 2016 voor uw adviespraktijk? Waar moeten u en uw klanten rekening mee houden en hoe kunt u dit het beste vertalen naar de praktijk? Al op 16 september organiseert Elsevier Nextens een ronde tafeldiscussie-diner waar kritisch naar het plan wordt gekeken.
Schrijf u nu in!

terug