Fiscus verstuurt voorlopige aanslagen zonder betaalinformatie

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in december 2017 en januari 2018 voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2018 verstuurd waarop een gedeelte van de betaalinformatie ontbreekt. Het gaat in alle gevallen om aanslagen met een te betalen bedrag van € 121 of minder.

Belastingdienst brief

Brief

De fiscus heeft toegezegd om alle belastingplichtigen die een dergelijke aanslag hebben ontvangen, een brief te sturen. Hierin staat hoe zij kunnen betalen en of er mogelijk een betalingskorting van toepassing is.

Termijnen

Wie de aanslag in termijnen wil betalen, moet ervoor zorgen dat de betaling van de eerste termijn uiterlijk op 28 februari 2018 op de rekening van de Belastingdienst staat. De volgende termijnen moeten steeds uiterlijk een maand later worden betaald. De elfde (en laatste) termijn moet uiterlijk op 31 december 2018 binnen zijn bij de fiscus.

Betalingskorting

Wie de aanslag in één keer betaalt, krijgt een betalingskorting van maximaal € 2. Het totale bedrag van de aanslag moet dan op 28 februari 2018 binnen zijn bij de Belastingdienst. Het te veel betaalde bedrag wordt vervolgens teruggestort.

terug